The Break-up Club - Mediation in Amsterdam en omgeving
Wie zijn wij

Waarom we doen wat we doen?

Wij geloven dat iedereen na het beëindigen van een relatie het recht heeft om in alle vrijheid vorm te geven aan een eigen toekomst. Zonder tussenkomst van een conflict of de rechtbank. We staan voor de kracht van samenwerking. Juist in moeilijke tijden.

Edgar Talboo

Scheiden hoef je niet alleen te doen. We zijn er voor je.

Mijn naam is Edgar Talboo. Als ADR-register Scheidingsspecialisten Familie Mediator help ik je met het in kaart brengen van de huidige situatie en het vormgeven van een nieuwe realiteit. Naast het begeleiden van het communicatieproces adviseer ik ook actief op de juridische, financiële en fiscale aspecten. Ik lever financieel maatwerk op basis Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). 

Persoonlijke ervaringen met een scheiding hebben mij geleerd dat hoogoplopende emotie ervoor zorgt dat je tijdens een scheiding alles zo snel mogelijk wil regelen. Dit om een nare periode snel af te kunnen sluiten. Maar juist nu is het belangrijk om scherp te zijn op de aanstaande afspraken en de effecten ervan op jouw leven..

De basis van mijn aanpak bestaat uit het vakkundig begeleiden van het communicatieproces. Het aanreiken van de juiste tools om de continuïteit van het traject te waarborgen en tailormade financieel- en fiscaal advies. Het voornaamste uitgangspunt hierbij is het creëren van rust. Dit laatste is voor mij hét fundament voor een succesvol scheidingstraject. Omdat je pas dan met volle aandacht de consequenties van gemaakte keuzes kunt overzien.

Mijn intrinsieke motivatie om angels uit precaire situaties te halen komt voort uit een sterk streven naar harmonie. Door de focus te leggen op de toekomst en mogelijkheden ontstaat er meer betrokkenheid. De aandacht verschuift van hardnekkige persoonlijke standpunten naar de gezamenlijke belangen. Het uitgangspunt hierbij is altijd win-win.

Werkwijze

ADR-register scheidingsspecialist, say what?

Een Scheidingsspecialist is een professional gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren tijdens het scheidingsproces. De ontvlechting van een relatie wordt op verschillende niveaus en is het van belang om begrip kweken voor de ontstane situatie aan beide kanten. Op deze manier kan er worden gewerkt aan duurzame oplossingen voor de eventueel betrokken kinderen. Verder biedt de Scheidingsspecialist inzicht in de financiële posities met oog op de toekomst. Ook schetst de scheidingsspecialist een helder beeld van de rechten en plichten tijdens en na de scheiding. Door maatwerk te leveren zal er relationeel, juridisch en financieel voor beide partijen gestreefd worden naar het meest optimale resultaat.

Mediation maakt een groot onderdeel uit van het proces van de scheidingsspecialist. Met als grootste verschil dat de scheidingsspecialist doorgaat waar (familie)mediator stopt. 

Je kan inhoudelijk advies verwachten op het gebied van regelingen op het gebied van:

 • Ouderschapsregeling;
 • Vermogensverdeling;
 • Inboedel verdeling;
 • De woning;
 • Pensioenen
 • Nalatenschap
 • Ondernemerschap/eigen bedrijf

Een andere onderscheidende factor is het financiële maatwerk. Dit betekent dat we berekeningen maken die het netto besteedbaar inkomen (NBI) laten zien. Het NBI maakt inzichtelijk welke financiële ruimte er concreet overblijft om te kunnen voorzien in de vaste lasten zoals o.a. kinderkosten, boodschappen en abonnementen.

Er worden drie tot vijf scenario’s aangereikt waaruit je weloverwogen keuzes kunt maken. Hierbij houden we natuurlijk rekening met eventuele juridische, financiële en fiscale mogelijkheden en implicaties van de verschillende opties.

Aan het eind van het traject:

 • Weet je hoe jouw financiële- en woonsituatie eruitziet na scheiding;
 • Zijn alle afspraken over het ouderschap en de kinderen uitvoerig beschreven en geborgd;
 • Heb je een duidelijk overzicht van je rechten en plichten;
 • Heb je antwoord op de waaromvraag, is hoogoplopende emotie (h)erkend en geneutraliseerd

Kortom er ligt een stevige basis voor de korte- en lange termijn. 

   

Rol van mediation in het traject

De laatste jaren geniet mediation meer bekendheid bij het grote publiek. Steeds meer zaken worden door de rechter naar de mediation tafel doorverwezen. Ook in het geval van scheidingen verkiezen veel stellen mediation boven een gang naar de rechter.

Mediation is een vorm van communicatiebegeleiding. Het doel is om een conflict onschadelijk te maken. De taak van de mediator is om partijen (weer) in gesprek te brengen. Er wordt begrip gekweekt voor de emoties en standpunten van de ander. De volgende stap is oog krijgen voor de wederzijdse belangen. Op deze manier ontstaat er een basis voor open communicatie en komt oplossingsgerichtheid in beeld.

Als de onderlinge communicatie is hersteld zal er een grotere bereidheid zijn voor het maken van afspraken en (juridische) vastlegging. Om de houdbaarheid hiervan te waarborgen is het belangrijk dat de resultaten worden bereikt in autonomie. De regie wordt dan ook, zoveel mogelijk, in handen van de betrokken partijen gelegd.

Neem contact up

Klaar voor een eerste kennismaking?

Je kunt ons bellen op 020 215 76 35

Bellen toch een beetje spannend? Vul onderstaand formulier in of mail naar hello@thebreakupclub.nl