The Break-up Club - Mediation in Amsterdam en omgeving
Wij helpen je

Financieel goed geregeld

Je wilt weten waar je financieel aan toe bent. En terecht. Er gaat veel veranderen voor je. 

Naast de kinderen en de woning is het financiële plaatje na de scheiding een grote zorg. Het doel van deze fase is dan ook het onderzoeken van de meest optimale financiële balans tussen jullie beiden. Ook wil je graag weten waar je aan toe bent nadat de scheiding definitief is geworden en is het voorkomen van eventuele onaangename verrassingen een uiterst belangrijk onderdeel.

We beginnen met het in kaart brengen van alle vermogensbestanddelen en daar gaan we een verdeling in aanbrengen. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de eventuele huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract. 

Als alle financiële componenten op tafel liggen kunnen de financiële maatwerk berekeningen worden gemaakt. De berekeningen maken jouw netto besteedbaar inkomen (NBI) zichtbaar en helpen je om een helder beeld te krijgen van de financiële ruimte voor bijvoorbeeld de kinderkosten, woon- en vaste lasten per maand. In geval van een eigen woning bekijken we, aan de hand van input van jouw hypotheekadviseur, welke mogelijkheden er zijn en of het eventueel mogelijk is de huidige woning over te nemen. 

Naast het NBI en de woonlasten geven we ook ruime aandacht aan zaken die misschien niet direct in het oog springen zoals ander andere: toeslagen, fiscale opties, (levens)verzekeringen en pensioenen. Op deze manier wordt er een helder (financieel) startpunt na scheiding neergezet, zowel voor nu als voor op de lange termijn.

Na afronding van de financiële fase zal je merken dat er meer innerlijke rust ontstaat. Dit bied je de mogelijkheid om alles in een breder perspectief te plaatsen. 

Van partnerschap naar ouderschap

Als je besluit niet langer als partners verder te gaan heeft dat grote consequenties voor het gezin. Voor jullie persoonlijk maar ook zeker voor de kinderen. Sinds maart 2009 is het voor ouders van minderjarige kinderen verplicht om een ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen bij scheiding.

Ouderschapsplan

Ouders mogen zelf invulling geven aan het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan dat wordt voorgelegd aan de rechter moeten in ieder geval afspraken bevatten over:

  • Verdeling van zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling) of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
  • Hoe informatie wordt gedeeld over de minderjarige kinderen;
  • Verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie of kinderkosten).

Uitgangspunt is dat kinderen het recht hebben op gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders en de ouders verantwoordelijk blijven vijven voor de kinderen.

Ouderschapsregeling

Wij spreken liever van een ouderschapsregeling en gaan hierbij een stuk verder dan het ouderschapsplan. Ook hier zetten we weer in op regie. Wie van jullie regelt wat en wanneer. Jullie bepalen samen de rolverdeling per onderdeel van de ouderschapsregeling.

Aan de hand van what if scenario’s werpen we licht op jullie visie met betrekking tot het ouderschap. Het doel hiervan is wederzijdse afstemming en om het maken van keuzes te vergemakkelijken. Tijdens het ouderschapsregelingsgesprek doorlopen we inhoudelijk alle elementen en maken we het visueel waar nodig. Op deze manier ontstaat er ruimte voor het besef van te maken keuzes zoals: 

De omgangsregeling, wissel- en overdrachtsmomenten (hoe en wanneer), verjaardagen, vakanties, feestdagen maar ook de introductie van en nieuwe partner en/of (familie) tradities. Ook zaken als gamen en het gebruik van sociale media door de kinderen komen aan de orde.

Gratis kindgesprek

Kinderen zijn gebaat bij rust en regelmaat. Als het lukt om samen goede afspraken te maken over de omgangsregeling, kinderkosten en onderlinge communicatie is er goede basis gelegd. Jullie kunnen er echter ook voor kiezen om het kind een stem te geven in het proces. We bieden jullie dan ook graag de gelegenheid voor een kosteloos kindgesprek.

Hoe wil je dat jullie kind terugkijkt op de scheiding? Misschien zegt je gevoel, dat als je alles goed regelt met je aanstaande ex-partner, het allemaal wel goed komt met de kinderen. In de kern klopt dit natuurlijk. 

Het kindgesprek wordt professioneel begeleid door een kindercoach en is afgestemd op het leeftijdsniveau van jullie kind (over het algemeen voeren we de gesprekken met kinderen vanaf vier jaar oud). De wensen, gevoelens en behoeftes worden in kaart gebracht en deze worden met jullie gedeeld tijdens het gesprek over de omgangsregeling. Dit kan aan de hand van een tekening, brief en/of gespreksverslag van het gevoerde kindgesprek zijn. De uitkomsten van het gesprek kunnen worden meegenomen tijdens het opstellen van de ouderschapsregeling. 

Kosten

Omdat The Break-up Club maatwerk levert en gelooft in een unieke aanpak per scheiding werken we niet met standaardpakketten. De basis is een vast uurtarief van €165,- exclusief BTW (€82,50 per persoon exclusief BTW). Natuurlijk kijken we wel samen met jullie naar de best passende aanpak. Aan de hand hiervan kunnen we een heldere indicatie van de kosten afgeven en op deze manier een pakket op maat samenstellen.

De kosten zijn altijd inclusief:

  • Kosteloos kindgesprek
  • Kosteloos evaluatiegesprek (6 maanden na de laatste afspraak)

Overige externe kosten (mits van toepassing):

  • Kosten indienen verzoekschrift bij rechtbank door advocaat, €130,- exclusief BTW.
  • Griffiekosten* €309,- (vrijgesteld van BTW)
  • Kosten voor bijvoorbeeld een huwelijksakte, akte geregistreerd partnerschap, geboorteaktes van de kinderen. De hoogte van de betreffende kosten (leges) zijn per gemeente vastgesteld.

* Griffiekosten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Dit heet griffierecht.

Neem contact up

Klaar voor een eerste kennismaking?

Je kunt ons bellen op 020 215 76 35

Bellen toch een beetje spannend? Vul onderstaand formulier in of mail naar hello@thebreakupclub.nl