The Break-up Club - Mediation in Amsterdam en omgeving

Waarom de waaromvraag en waarom soms niet?

#blog – 07 oktober 2021

Misschien is het wel de meest gestelde vraag ter wereld, in welke taal dan ook: waarom?

Het doel van de waaromvraag is grip te krijgen op een situatie door een verklaring te kunnen formuleren op een vraag(stuk). In veel gevallen een onschuldige vraag maar het kan ook krachtig en zelfs uitermate confronterend zijn. Veel hangt af van de relatie tussen de vragensteller en de bevraagde maar ook spelen wanneer en waar de waaromvraag wordt gesteld een belangrijke rol. 

Jonge kinderen zijn meesters in het stellen van ‘waarom’ vragen. Te pas en te onpas vliegen de waaromvragen je om de oren. Deze fase is heel belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid van het kind. Het kan gebeuren dat je geduldig antwoord geeft maar dat de kleine filosoof je onderwerpt aan een heus ‘waaromvragen-vuur’. Er kan een moment komen dat je je kind het spreekwoordelijke bos in stuurt met de gevleugelde uitdrukking “Nou, gewoon. Daarom. Omdat ik het zeg.” 

Dit laatste is een voorbeeld van een mechanisme dat je ook terugziet in gesprekken tussen partners in een relatie waar spanning op staat. Een waaromvraag kan hier, in tegenstelling tot het voorbeeld tussen ouder en kind hierboven, een explosief karakter krijgen. Hoe dat komt? Als emotie de boventoon voert in een gesprek kan de waaromvraag als oordelend worden ervaren. Je wordt voor je gevoel tot verantwoording geroepen. Het resultaat is weerstand. Dit kan een trigger kan zijn voor stagnatie van het proces en/of verdieping van een conflict.

In mediation wordt om deze reden vaak gewerkt met alternatieve vraagstellingstechnieken. Door de situatie ‘zachter’ te maken kunnen de partijen de focus leggen op de wederzijds bestaande belangen en afstand nemen van persoonlijke standpunten. Op deze manier worden verschillende opvattingen overbrugbaar en komen oplossingen weer in zicht. 

Meer artikelen