The Break-up Club - Mediation in Amsterdam en omgeving
Onze aanpak

Dit gaan we voor je doen

The Break-up Club is een platform speciaal voor stellen die op het punt staan te gaan scheiden. Of je nou samenwonend, geregistreerd partner of getrouwd bent. The Break-up Club begeleidt het communicatieproces en adviseert daarnaast actief op relationeel, juridisch en financieel gebied. 

Het voordeel van The Break-up Club is dat de allround scheidingsspecialist optreedt als vast aanspreekpunt. Waar nodig ondersteund door specialisten op verschillende gebieden zoals kind en scheiding, hypotheken, pensioenen en het recht. 

Onze aanpak


Kennismakingsgesprek

Ook wel informatiegesprek genoemd omdat je graag meer wil weten over de voorwaarden, werkwijze, procedures en kosten. Voor ons is deze kennismaking belangrijk om een globaal beeld te krijgen van de huidige situatie. Wat zijn je verwachtingen van het leven na de scheiding. Aan de hand van dit gesprek zetten we samen met jullie de lijnen uit. Resultaat: een aanpak die het beste aansluit op de individuele wensen.


Inventarisatie

Na het kennismakingsgesprek volgt de eerste, echte stap van het traject. Tijdens het inventarisatiegesprek brengen we de wensen en behoeften in kaart. Scheiden is niet uniek maar jullie situatie is dat wel. Er wordt aandacht gegeven aan alle facetten die van invloed zijn op het huidige leven én de toekomst. De uitkomsten bepalen grotendeels de agenda voor de volgende fases. Met deze leidraad in de hand kan je met vertrouwen de volgende stappen gaan zetten.


Financieel maatwerk

Het uitgangspunt van deze fase is om je inzicht te geven hoe je er financieel voor staat na de scheiding. Het heeft als doel om rust te brengen in deze spannende periode. Maatwerk berekeningen zorgen voor een helder financieel overzicht. Zo weet je na dit gesprek hoeveel je netto overhoudt per maand. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. 


Ouderschapsregeling

Partners voor ‘even’ maar ouders voor het leven. Dit is precies de reden waarom er rust nodig is op het financiële vlak. Pas dan kan er met volle aandacht en met een breder perspectief worden gewerkt aan het ‘nieuwe’ ouderschap. De ouderschapsregeling is een verzameling van afspraken met betrekking op de kinderen en het beoogde ouderschap na de scheiding. Voordat we inhoudelijk aan de slag gaan met de ouderschapsregeling bieden we de mogelijkheid aan om de kinderen (vanaf 4 jaar) een stem te geven in het proces doormiddel van een kosteloos en vrijblijvend kindgesprek. Dit gesprek wordt begeleid door een ervaren kindercoach. De wensen van de kinderen en ouders worden meegenomen in de ouderschapsregeling.


Afronding

Tijdens dit punten-op-de-i-gesprek komen de laatste onderwerpen aan bod zoals verzekeringen, pensioenen en eventuele verrekeningen. Aan de hand van de gemaakte afspraken uit de eerdere fases en die uit het afrondingsgesprek wordt er een concept van de vaststellingsovereenkomst opgesteld. Deze wordt met jullie beiden gedeeld. Ook krijg je meer informatie over de aanstaande procedures en formaliteiten.


Overeenkomst

Als jullie akkoord gaan met de concept vaststellingsovereenkomst wordt de definitieve vaststellingsovereenkomst opgesteld. Deze nemen we voor een laatste keer samen door en kan het worden ondertekend. De stukken worden naar de advocaat gestuurd die op basis hiervan een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Na uitspraak (echtscheidingsbeschikking) van de rechter zorgen wij voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Voor geregistreerd partners en samenwonenden zonder (minderjarige) kinderen ziet proces er iets anders uit. Hierover vertellen we je graag meer tijdens het gratis kennismakingsgesprek.


Evaluatie

Ready, set, go? Zes maanden na het laatste gesprek nodigen we jou en je ex-partner graag uit voor een kosteloos evaluatie moment. Hoe werken de afspraken in de praktijk? Loop je ergens tegenaan? Als er zaken veranderen kan dat effect hebben op hetgeen is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Het kan daarom goed zijn om de afspraken nog eens tegen het licht te houden en eventuele aanpassingen te bespreken.

Neem contact up

Klaar voor een eerste kennismaking?

Je kunt ons bellen op 020 215 76 35

Bellen toch een beetje spannend? Vul onderstaand formulier in of mail naar hello@thebreakupclub.nl.